ISO

ISO certifikát česky

ISO certifikát anglický

O firmě

Jsme dynamicky rozvíjející se firmou rodinného typu s dvacetiletou historií. Naší předností je výkonná a spolehlivá technologie pro ohýbání trubek a profilů, jedná se o technologie poslední generace. Všechno co podnikáme a vyrábíme má svůj účel. Abychom naplnili tuto myšlenku vycházíme požadavkům trhu a našich odběratelů. A to kvalitou, která musí být maximální a cenou, která musí být vstřícná a vždy odpovídající potřebám zákazníka ve vztahu ke kvalitě a účelu použití daného výrobku.

Abychom tohoto cíle dosáhli, vedeme kolektiv zaměstnanců k efektivnosti ve výrobě, ve spotřebě vynaloženého úsilí a energie. Při plnění výrobních úkolů jsme variabilní a vycházíme vstříc požadavkům našich zákazníků tak, abychom neporušili ostatní body filozofie firmy a zachovali maximální kvalitu výroby. Veškeré úsilí je směřováno k činnosti nenarušující ekologickou rovnováhu. Při produkci výrobků a služeb je pro všechny zaměstnance firmy zásadní zabránit negativním dopadům na své okolí a životní prostředí. Dodržujeme technologické postupy a maximálně dbáme na dodržení všech základních bodů filozofie firmy.

Filozofie

účel – cena – kvalita a vstřícnost při řešení všech požadavků zákazníka.

Copyright © 2014 Ronelt

Lisování, dělení plechů, stříhání plechů, zakružování plechů, lisování plechů, sváření, sváření CO2, MIG, TIG, MIG MAG