ISO

ISO certifikát česky

ISO certifikát anglický

Ekologie

Klademe zásadní důraz na ekologii

Jedním z bodů filozofie firmy zní:

Při produkci výrobků je nutné a zásadní zabránit negativním dopadům na své okolí a životní prostředí. Dodržujeme technologické postupy ……

Využíváme:

 • elektrostatické filtry svařovny
 • odmašťování recyklovatelnými kapalinami
 • stříkací box s uhlíkovým filtrem
 • výhradně ekologické barvy
 • likvidaci odpadů recyklací
 • likvidaci odpadů akreditovanými firmami

Dodržujeme zákon:

 • odpadech č.185/2001 sb.
 • chemických látkách a přípravcích č.356/2003 sb.
 • ochraně veřejného zdraví č.258/2000 sb.
 • prevenci závažných havárií č.59/2006 sb.
 • vodách č.254/2001 sb.
 • ochraně ovzduší č.86/2002 sb.
 • obalech č.477/2001 sb.

Copyright © 2014 Ronelt

ohýbání trubek, ohýbání profilů, zakružování trubek, zakružování profilů, tváření, CNC tváření, Zakružování, Kroužení, Ohyb, Ohýbání